Schooltijden

Op onze school gebruiken we de volgende schooltijdenregeling.

Groepen 1 t/m 4
Maandag       8.30u – 12.00u  en 13.00u – 15.00u
Dinsdag        8.30u – 12.00u  en 13.00u – 15.00u
Woensdag    8.30u – 12.30u
Donderdag    8.30u – 12.00u  en 13.00u – 15.00u
Vrijdag           8.30U – 12.00u

Groepen 5 t/m 8
Maandag       8.30u – 12.00u  en 13.00u – 15.00u
Dinsdag        8.30u – 12.00u  en 13.00u – 15.00u
Woensdag    8.30u – 12.30u
Donderdag    8.30u – 12.00u  en 13.00u – 15.00u
Vrijdag           8.30u – 12.00u  en 13.00u – 15.00u

In de jaaragenda staan alle data vermeld rond de activiteiten van onze school.

De lessen beginnen ’s ochtends om 8.30 uur. Om 8.20 uur gaat de schooldeur open en gaan de kinderen naar binnen. Om 8.30 uur gaat de schoolbel om ouders erop te attenderen de klas te verlaten. Op deze manier kunnen de leerkrachten daadwerkelijk om 8.30 uur met de lessen beginnen.
’s Middags beginnen de lessen om 13.00 uur en gaat de deur om 12.55 uur open. Kinderen die niet overblijven mogen vanaf 12.50 uur weer op het schoolplein komen.

Wanneer een kind afwezig is zonder bericht, nemen wij dezelfde ochtend voor 9.00 uur contact op met de ouders. Bij afwezigheid van de ouders sturen wij een brief naar het huisadres van de leerling en vragen naar de reden van het verzuim.
Bij ongeoorloofd schoolverzuim zijn wij verplicht dit aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Utrecht door te geven.