Naschoolse opvang

Voor- en naschoolse opvang
Scholen zijn wettelijk verplicht om voor- en naschoolse opvang
voor kinderen te laten organiseren. De Utrechtse schoolbesturen streven er daarbij naar om samen te werken op wijkniveau met instellingen voor kinderopvang, welzijn, kunst en cultuur en sport.
Binnen de wijk Tuindorp zijn verschillende mogelijkheden voor buitenschoolse opvang, verzorgd door twee verschillende organisaties. Beide organisaties werken met particuliere plaatsen en bedrijfsplaatsen.
Al een aantal jaren verzorgt MikMak (ressorterend onder de Stichting Kinderopvang Mini Stek) opvang. De opvang is gehuisvest in de Openbare Basisschool Tuindorp.
Adres gegevens Ministek, zie hierboven onder ‘overblijven’.

Voor vragen en suggesties kunt u ook altijd terecht bij de coördinator van de Naschoolse Opvang, Els van den Tempel. (tel.: 030-2713636)

Ook de stichting Ludens verzorgt buitenschoolse opvang.
De opvang is gevestigd in BSO het Tuinhuis.
Prof. van Bemmelenlaan 51C
3571 EL Utrecht
E-mail: clustertuindorp@ludens.nl
Tel: 030- 272 40 24, bgg 030- 850 98 33

Voor informatie over plaatsing kunt u terecht bij Informatie en Plaatsing
telefoon: 030-2567070
Aanmelden kan via de site: www.ludens.nl
Op de site kunt u ook meer lezen over de lokatie.