Schoolmelk

Het is mogelijk om in de pauze en tijdens het overblijven schoolmelk te drinken.
Aanmelden en opzeggen kan via www.campinaopschool.nl