OR/MR

Wij vinden het als school erg belangrijk dat ouders betrokken zijn bij het schoolgebeuren. Onze school heeft dan ook een ouderraad en een medezeggenschapsraad. Op deze pagina’s vindt u meer informatie en contactgegevens van de OR en de MR