OR/MR

Inspraak- en betrokkenheid van ouders wordt bij ons onder andere georganiseerd door middel van een Medezeggenschapsraad en een Ouderraad.