Missie van de school

School en context
OBS Tuindorp is een openbare basisschool in de wijk Tuindorp. De kinderen die onze school bezoeken wonen nagenoeg allemaal op loopafstand van de school, in de wijk Tuindorp. De school heeft een open karakter: iedereen is welkom ongeacht religie of levensovertuiging.

Missie en visie
Onze visie is kort maar krachtig: onderzoek de wereld, ontdek de toekomst.

Onze missie: OBS Tuindorp biedt een inspirerende en uitdagende leeromgeving. Daarin dagen we leerlingen en medewerkers uit om hun talenten en kwaliteiten optimaal te ontplooien.

Ons onderwijs start met een veilig pedagogisch klimaat. Daarin staat het handelen van de leerkracht centraal. Wij accepteren de kinderen zoals ze zijn, zoeken naar hun onderwijsbehoeftes en proberen hen datgene te bieden wat ze nodig hebben. Uiteraard is hierbij een goed contact met ouders van groot belang. Omdat we kinderen opleiden voor de maatschappij van straks, maken we ons onderwijs toekomstgericht. Daarbij is er in ons onderwijs niet alleen aandacht voor kwalificeren (het eigen maken van kennis en vaardigheden), maar ook voor algemene persoonsvorming, wereldburgerschapsvorming en brede talentontwikkeling.

Wij willen met onze school een oefenplaats zijn waar kinderen kunnen ontdekken en uitproberen wat er allemaal bij komt kijken om een persoon in de wereld te zijn. Daarbij spelen succeservaring, de wetenschap dat je goed bent zoals je bent, stimulans en uitdaging om te groeien, doorzetten, ontdekken en onderzoeken een belangrijke rol.

Respect is een belangrijke kernwaarde voor ons. Respect voor elkaar, voor de natuur en voor het materiaal. Als openbare school staat OBS Tuindorp open voor alle kinderen, ongeacht hun achtergrond.
De school erkent culturele en levensbeschouwelijke verschillen. Kinderen leren op school respectvol om te gaan met andersdenkenden. Zij spelen en werken actief samen met anderen, ongeacht culturele of
levensbeschouwelijke verschillen.