Waar staat onze school voor?

Onze missie
OBS Tuindorp stemt zijn onderwijs af op de onderwijsbehoeften van de  leerlingen en levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de leerlingen tot volwaardige leden van de maatschappij.
Wij gaan daarbij van het volgende uit:
Elk kind heeft specifieke onderwijsbehoeften. Dat vraagt om professionele leerkrachten in een professionele organisatie. De drie psychologische basisbehoeften van ieder mens zijn: de behoefte aan relatie, competentie en autonomie. Hierin verschilt een kind niet van een volwassenen zoals leerkrachten en ouders.
Voor het onderwijsaanbod is de leerling startpunt van ons pedagogisch en didactisch handelen. De (competente) leerkracht is zich bewust van haar/zijn verantwoordelijkheid, sluit aan bij de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerlingen en levert een bijdrage aan hun toekomstig burgerschap. De leerkracht wordt daarbij gesteund door zijn collega’s, de intern begeleider, het schoolmanagement, het bestuur van de school en de externe professionals. Ouders nemen een belangrijke en bijzondere positie in door hun eerstverantwoordelijkheid, hun betrokkenheid en ervaringsdeskundigheid.
In ons schoolplan staat hoe wij ons onderwijs op basis van deze uitgangspunten steeds proberen te verbeteren.