Kernwaarden van de school

Wij werken als team vanuit drie kernwaarden
Samen – Eigenheid – Beweging

Ons onderwijs start met een veilig pedagogisch klimaat. Daarin staat het handelen van de leerkracht centraal en daarom werken wij als team nauw samen. Samen maken we ons onderwijs toekomstgericht en passen het aan aan de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Daarbij is er niet alleen aandacht voor kwalificeren (het eigen maken van kennis en vaardigheden), maar ook voor algemene persoonsvorming, wereldburgerschapsvorming en brede talentontwikkeling.

Wij willen met onze school een oefenplaats zijn waar kinderen kunnen ontdekken en uitproberen wat er allemaal bij komt kijken om een persoon in de wereld te zijn. Wij accepteren de kinderen zoals ze zijn, zoeken naar hun onderwijsbehoeften en proberen hen datgene te bieden wat ze nodig hebben. Daarbij spelen succeservaring, de wetenschap dat je goed bent zoals je bent, stimulans en uitdaging om te groeien, doorzetten in cognitieve en fysieke uitdagingen, ontdekken en onderzoeken een belangrijke rol.

We zijn als school continue in beweging.  We rennen, vliegen, doen een stapje terug, botsen, vallen en staan samen ook weer op om door te gaan. We leren van elkaar en met elkaar en worden iedere dag een beetje wijzer.