Organisatie

Samenstelling van de groepen
Een kleuter komt naar school op het moment dat hij vier jaar is en komt binnen in een bestaande heterogene kleutergroep (1/2). Op dat moment is het kind nog volop aan het ontdekken. De wereld waarin hij leeft wordt steeds een beetje groter, langzamerhand wordt de kleuter minder egocentrisch en gaat meer samen spelen en samen ontwikkelen.
Halverwege het schooljaar wordt er bij de kleuters een doorstroomgroep gevormd wordt. Een doorstroomgroep is een groep met de oudste kleuters uit de verschillende kleutergroepen die toe zijn aan een volgende ontwikkelingsstap. In groep 3 start er vervolgens ook een groep 3 met de overige groep 2 (jongere) kinderen. Deze kinderen blijven in groep 3 en 4 bij elkaar. Als de groepen 4 doorstromen naar 5 wordt bekeken of het wenselijk is de groepen in deze samenstelling te houden of dat er twee andere groepen 5 gevormd worden. Hierbij letten we op sociale aspecten (vriendschappen, sfeer in de groep) en aspecten van zorg. We streven we naar een evenredige belasting en tijdsinvestering in zorg in beide groepen. Overige aandachtspunten zijn groepsgrootte en verdeling jongens/meisjes. 
 
Organisatiestructuur
De schoolorganisatie is verdeeld over vier clusters. Elke cluster telt 2 leerjaren. Er zijn bijna van alle leerjaren 2 groepen, dus een cluster bestaat uit 3 of 4 groepen (Cluster 1/2, 3/4, 5/6, 7/8).
 
We werken met een horizontale organisatiestructuur. Dat wil zeggen dat er weinig tot geen tussenliggende managementlagen zijn, met als doel dat teamleden direct betrokken zijn bij onder andere besluitvormingsprocessen. Een voorbeeld daarvan is dat ieder cluster vertegenwoordigd is door een clustervertegenwoordiger. Dit is geen functie maar een rol die ieder jaar door een andere groepsleerkracht wordt vervuld. De clustervertegenwoordigers zijn de schakel in de informatiestroom tussen de clusters en de directie. Dit draagt bij aan verantwoordelijkheidsgevoel van ieder teamlid.