Aanmelden

Kom sfeer proeven!
Nieuwsgierig geworden naar onze school en meer weten? Iedere eerste woensdag van de maand van 9 tot 10 uur gegeven organiseren we een informatie ochtend. We vertellen ons verhaal en leerlingen van groep 8 leiden u rond door ons mooie gebouw. Zo kunt zelf ervaren hoe prettig het is op onze school en kennis maken met onze leerlingen en het team.   

U kunt u aanmelden bij onze administratie:  administratie.obstuindorp@spoutrecht.nl

Aanmelden (vanaf 1 oktober 2021) 
Vanaf oktober 2021 werken de Utrechtse basisscholen met een door de gemeente aangestuurd centraal aanmeldingssysteem. Op de site https://naardebasisschool.utrecht.nl/ treft u hier alle informatie over aan. 

Als uw kind 3 jaar is mag u uw kind aanmelden op een basisschool. Vanaf 4 jaar gaan kinderen voor het eerst naar school.

U dient hiervoor de volgende stappen te zetten:

1. U kiest een school (U kunt uw kind op iedere basisschool aanmelden). Via het bezoeken van informatiemomenten (open dagen), websites, schoolgidsen en andere informatiekanalen kunt u bepalen welke scholen passen bij u en uw kind.

2. U meldt uw kind aan. U kunt uw kind op meerdere scholen aanmelden. De school van uw eerste voorkeur zet u op nummer 1, de volgende op nummer 2  etc. Het is verstandig om minimaal 3 scholen op te geven (mag ook meer). De aanmelding vindt plaats in het kwartaal dat uw kind 3 jaar wordt (zie site van de gemeente). Ook als u een ouder kind heeft dat al naar dezelfde school gaat moet u een volgend kind toch aanmelden (broertjes en zusjes hebben wel altijd voorrang). Indien uw kind al lang drie jaar of ouder is dan kunt u direct contact opnemen met de basisschool (bijv. bij verhuizingen of veranderingen van school)

3. Verdeling van de plaatsen. Nadat alle kinderen van een kwartaal zijn aangemeld worden de plaatsen eerlijk en m.b.v. een aantal voorrangsregels verdeeld. Broertjes en zusjes hebben voorrang. Kinderen uit de buurt (loopafstand tussen huis en school) hebben daarna voorrang. 

4. Inschrijven en naar school. Via de gemeente krijgt u bericht of en waar uw kind is geplaatst. Het enige dat u dan nog moet doen is uw kind inschrijven op de school. In de e-mail van de gemeente staat hoe en wanneer u dat doet.

Aanmelden (vóór 1 oktober 2021) 
Wordt uw kind 3 vóór 1 oktober 2021 en wilt u het graag aanmelden?

  1. Neem dan contact op met onze administratie met het verzoek tot aanmelden. administratie.obstuindorp@spoutrecht.nl
  2. U ontvangt dan van ons het aanmeldingsformulier en kunt uw kind direct bij de school aanmelden.
  3. U stuurt het ingevulde aanmeldformulier retour (via mail of post).
  4. Per schooljaar kunnen wij 60 kinderen plaatsen. Wanneer we meer aanmeldingen binnenkrijgen, leggen wij een wachtlijst aan.
  5. Intern bespreken wij het aanmeldformulier en krijgt u een plaatsingsmail van de administratieve kracht. Deze ontvangt u binnen 6 weken na ontvangst van het aanmeldformulier, waarbij we de termijn met ten hoogste 4 weken kunnen verlengen. Op het moment dat uw kind is geplaatst, is de inschrijving definitief en heten we u alvast van harte welkom op onze school.

Zij-instroom
Verhuist u naar deze wijk of wilt u overstappen van school om verschillende redenen, ook dan kunt u contact met ons opnemen.

Vervolgens zal één van onze intern begeleiders contact met u opnemen. Samen kunnen we bekijken of er plek is voor uw kind(eren), vertellen wij ons verhaal over de school (indien gewenst met rondleiding) en bespreken wij de onderwijsbehoeften van uw kind(eren). In alle gevallen nemen wij ook altijd contact op met de vorige basisschool om gegevens uit te wisselen en een compleet beeld van uw kind(eren) te krijgen.

Wanneer we samen denken te kunnen voorzien in de onderwijsbehoeften van uw kind(eren), heten we u van harte welkom bij ons op school. U ontvangt van onze administratieve kracht per mail het aanmeldformulier. U stuurt het ingevulde aanmeldformulier retour (via mail of post) en vervolgens ontvangt u een bevestiging van ontvangst en de informatie over de start bij ons op school.

Passend Onderwijs
Mocht uw kind specifieke onderwijsbehoeften hebben (te denken valt hierbij aan een beperking, ontwikkelingsachterstand of stoornis) of verwacht u dat dat kan ontstaan, dan dient u dit op het aanmeldformulier aan te geven. Deze informatie bespreken wij intern en op grond daarvan bepalen we of wij de zorg kunnen bieden die uw kind nodig heeft, in het kader van Passend Onderwijs. Wellicht nodigen we u ook uit voor een gesprek.

Indien wij uw kind kunnen plaatsen, dan ontvangt u een plaatsingsmail van de administratieve kracht. Uw kind is dan zeker van een plek en we heten u van harte welkom op onze school. Mochten er naderhand ontwikkelingen op zorggebied zijn die van belang zijn voor de start bij ons op school, dan bent u ook verplicht contact op te nemen met de school. Het kan zijn dat plaatsing van uw kind dan opnieuw besproken dient te worden, in het belang van de ontwikkeling van het kind.