Schooltijden

Op onze school gebruiken we de volgende schooltijdenregeling.
We werken met een continue rooster, dat wil zeggen dat alle leerlingen op school eten tussen de middag.

Groepen 1 t/m 8
Maandag      8.30–14:15
Dinsdag        8.30–14:15
Woensdag    8.30–12.30
Donderdag   8.30–14:15
Vrijdag          8.30–14:15

In de jaaragenda staan alle data vermeld rond de activiteiten van onze school.

De lessen beginnen ’s ochtends om 8.30 uur. Om 8.20 uur gaat de schooldeur open en gaan de kinderen naar binnen. Om 8.30 uur gaat de schoolbel om ouders erop te attenderen de klas te verlaten. Op deze manier kunnen de leerkrachten daadwerkelijk om 8.30 uur met de lessen beginnen.

Wanneer een kind afwezig is zonder bericht, nemen wij dezelfde ochtend voor 9.00 uur contact op met de ouders. Bij afwezigheid van de ouders sturen wij een brief naar het huisadres van de leerling en vragen naar de reden van het verzuim.
Bij ongeoorloofd schoolverzuim zijn wij verplicht dit aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Utrecht door te geven.