Ziekte en verzuim

Voor de ontwikkeling van uw kind is het belangrijk dat uw kind naar school gaat en niet verzuimt. Als een kind vier jaar is, dan mag het naar school. Vanaf het vijfde jaar is uw kind leerplichtig.
Op school houden wij bij of een kind er ook altijd is. Wij vinden het prettig als u ons voor schooltijd even belt als uw kind niet naar school komt, bijvoorbeeld omdat het ziek is.
Bij ongeoorloofd schoolverzuim zijn wij verplicht dit aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Utrecht door te geven.