Ziekte en verzuim

Ziekmelden kan doormiddel van een telefoontje naar school, tussen 08.00 en 08.30 uur. 

U kunt uw kind ook absent melden via Social Schools. Dat kan via de App of de website.

Het melden van absenties is niet bedoeld om verlof aanvragen te doen. Dat moet per mail, Directie.obstuindorp@spoutrecht.nl.