Naschoolse opvang

Voor- en naschoolse opvang
Scholen zijn wettelijk verplicht om voor- en naschoolse opvang
voor kinderen te laten organiseren. De Utrechtse schoolbesturen streven er daarbij naar om samen te werken op wijkniveau met instellingen voor kinderopvang, welzijn, kunst en cultuur en sport.

Binnen de wijk Tuindorp zijn verschillende mogelijkheden voor buitenschoolse opvang, verzorgd door twee verschillende organisaties. Beide organisaties werken met particuliere plaatsen en bedrijfsplaatsen.

Al een aantal jaren verzorgt MikMak (ressorterend onder de Stichting Kinderopvang Mini Stek) opvang voor veel van onze leerlingen. De pedagogisch medewerkers van de MikMak zijn een gedeelte van de middag aanwezig in onze kleutergroepen om de overgang van school naar de BSO voor de kinderen zo soepel mogelijk te laten verlopen. De opvang voor de kleuters is dan ook gehuisvest in onze school. Daarna worden de kinderen opgevangen op diverse locaties in de wijk Tuindorp.

Ook de stichting Ludens verzorgt buitenschoolse opvang.
De opvang is gevestigd in BSO het Tuinhuis.
Prof. van Bemmelenlaan 51C
3571 EL Utrecht

Bij Partou kunt u ook terecht voor BSO
De BSO is gevestigd in het RTV Utrecht gebouw:
Hengeveldstraat 27
3572 KH Utrecht
hengeveldstraat@partou.nl
06-10119914