Kinderraad

Op school hebben we een kinderraad. In deze raad zitten kinderen uit de groepen 5 tot en met 8. Zij zijn gekozen door hun groep om hen te vertegenwoordigen in de kinderraad. De kinderraad vergadert samen met de directeur over zaken die ingebracht worden door kinderen. Soms wordt er ook door leerkrachten en ouders advies gevraagd aan de kinderraad,