Ouderraad

Met hulp van klassenouders organiseert de OR onder andere de avondvierdaagse, kerstborrel, een kledingbeurs en het vervoer naar kampen en schoolreisjes.

Heb je een idee of vraag?

Spreek één van ons aan of mail naar ortuindorp@gmail.com

De Ouderraad bestaat m.i.v. 2018-2019 uit:

Teamvertegenwoordiger:   Mirjam de Groot

 

Verslagen van de Ouderraad

OR vergadering 9 sept 2014
OR verslag 130206
OR verslag 230306
OR verslag 190613