Ouderraad

Met hulp van klassenouders organiseert de OR onder andere de avondvierdaagse, kerstborrel, een kledingbeurs en het vervoer naar kampen en schoolreisjes.

Heb je een idee of vraag?

Spreek één van ons aan of mail naar ortuindorp@gmail.com

De Ouderraad bestaat m.i.v. 2019-2020 uit:

Teamvertegenwoordiger:   Mirjam de Groot