Ouderraad

De ouderraad (OR) bestaat uit een aantal enthousiaste ouders die graag helpen bij het organiseren van niet-lesgebonden activiteiten op school. Denk hierbij aan het bezoek van Sinterklaas, kerstactiviteiten, het bemannen van de bibliotheek en de deelname van OBS Tuindorp aan de avondvierdaagse. De OR vraagt voor deze activiteiten ondersteuning aan de klassenouders. Elke klas heeft een of meer klassenouders die helpen met het coördineren van niet-lesgebonden activiteiten. Dat is bijvoorbeeld zorgen voor vervoer bij en de begeleiding van uitstapjes, medeorganiseren van het schoolkamp en het organiseren van ouderhulp voor activiteiten in de klas.

U kunt contact leggen met de ouderraad via ortuindorp@gmail.com

De Ouderraad bestaat m.i.v. 2020-2021 uit:

Saskia de Jong  – voorzitter 
Agnes Maassen – penningmeester                    
Geraldine van Kleef 
Roelie Stellaard 
Brechtje Castenmiller 
Marieke Bossenbroek 
Mieke Haverkort 
Karine van Til 
Karen Hilhorst 
Marije Graven

Teamvertegenwoordiger:   Merel Schoenmakers