Onze school

De kinderen die onze school bezoeken wonen nagenoeg allemaal op loopafstand van de school, in de wijk Tuindorp. Ze groeien over het algemeen op in een stabiele, rustige en veilige omgeving.

In ons onderwijsaanbod ligt de nadruk op samen leren en werken, jezelf zijn en in beweging blijven met een groeimindset.

In het schooljaar  (2017-2018) werd ons bestuur, SPO Utrecht, bezocht door de onderwijsinspectie. Onze school werd gedurende dit bestuursonderzoek ook bezocht. De onderwijsinspectie is positief over de kwaliteit van SPO Utrecht en ook over de kwaliteit van de SPO-scholen. Het rapport van het onderzoek leest u op de site van de inspectie. Hierin staat ook een verslag van het bezoek aan onze school. Meer informatie over het bestuursonderzoek vindt u op de site van SPO Utrecht.

In februari 2017 hebben wij een inspectiebezoek van de onderwijsinspectie op onze school gehad. In dit rapport kwaliteitsonderzoek obs Tuindorp kunt u de bevindingen van de inspectie lezen.